Styr- & regleringsinstallationer av fastigheter

Styr- och reglerinstallationen kan vara fastighetens viktigaste installation. Den skall ta hänsyn till både användaren av fastigheten samtidigt som den skall vara så energieffektiv och därmed kostnadseffektiv som möjligt för fastighetsägaren och miljön. Detta utförs genom att på ett för fastigheten optimalt vis koppla samman styrning av såväl värme, kyla och elförbrukning. 

Med hjälp av ett bra reglersystem kan du spara mycket energi i din bostad eller byggnad. Varje fastighet behöver ha väl fungerande styr- och reglerteknik för att inomhusklimatet ska vara bra att vistas i. Detsamma gäller driftskostnaderna som kan minskas kraftigt med ett väl fungerande system. En smart fastighet är energioptimerad, vilket leder till minsta möjliga miljöpåverkan.

Faktum är att energianvändningen från lokaler och bostäder står för över en tredjedel av den totala användningen. Energieffektivisering av fastigheter med kvalitativa reglersystem kan minska miljöpåverkan drastiskt.

Utgå alltid från en energideklaration med tillhörande besiktning innan du utför åtgärder i din byggnad.

Kontakta oss