Porttelefon & Passersystem

Vi hjälper er med ett helhetstänk kring ingångar och genomgångar och vi installerar porttelefoner och passersystem i nyproducerade fastigheter och byter till modernare system i äldre fastigheter.

Vi erbjuder helhetslösningar för alla typer av porttelefonsystem. Oavsett om det rör sig om större nybyggnadsprojekt med stora installationer, eller montage av enstaka porttelefoner kan vi hjälpa dig. Vi kan självklart också serva eller underhålla befintliga porttelefonisystem.

Det finns olika typer av porttelefoner. I flerfamiljshus brukar en porttelefon vara en del av porten och leda in till trapphuset eller innergården. Med hjälp av porttelefonen kan besökaren ringa upp, och sedan släppas in med hjälp av lås- och passersystemet som är kopplat till porttelefonen.

Porttelefoner är även passande i entréer eller obemannade receptioner vid företagsentréer. Du kan då koppla porttelefonen till företagets växel eller till ett telefonnummer.

Kontakta oss