Brand- och utrymningslarm

Vi erbjuder installation av dina brandtekniska installationer. För att allt skall fungera när det där som inte får hända ändå händer är det viktigt att alla system som är installerade för att skydda verksamheten fungerar som det är tänkt.

För att uppnå ett fungerande brandskydd krävs ett korrekt montage, regelbundna kontroller samt ett fackmannamässigt underhåll av era brandtekniska installationer. Vi kan tillgodose dessa behov när det gäller installation och rekommenderar att processen inleds med att en brandskyddsteknisk sakkunnig går igenom din verksamhet för att ta reda på just ert behov för att uppnå rätt brandskydd. Det här är inget att tumma på och kräver regelbunden kontroll och hög kännedom. Hos oss kan du vara säker på att just ditt brandskydd håller måttet och gör vad det ska, om olyckan är framme. 

Att inte låta kvalificerade kontroller genomföras eller fackmannamässig installation utföras är att äventyra säkerheten för din fastighet och personal. Lämna därför över ansvaret till oss. Vi ser till att din verksamhet hålls brandsäker.

Kontakta oss