Tjänster

Vi åtar oss att utföra såväl stora el-entreprenader samt mindre servicearbeten.

 

Här är ett urval av våra tjänster:

  • Starkströmsinstallationer av kraft och belysning
  • Strukturerade data- och telenät
  • Styr/regler-installationer av fastigheter
  • Mindre Utrymnings-/Brandlarmsanläggningar
  • Mindre Inbrottslarmsanläggningar - Vi är polisgodkända larminstallatörer
  • Porttelefonanläggningar
  • Passage- samt Kodlåsanläggningar
  • Projektering av anläggningar

 

Större Inbrottslarm, Brandlarm, CCTV, Antenn samt Passageanläggningar utförs på total-åtagande tillsammans med samarbetspartners.