.

Om Jönköpings Ljus & Kraft AB

 

Jönköpings Ljus & Kraft AB startades på 1950-talet. Företaget har idag 13 anställda med en bra mix av kompetens och erfarenheter.

Vi har idag en kundkrets som består av så väl privatpersoner, kommuner och företag.

Vi bedriver vår verksamhet i och omkring Jönköpings Kommun och vårt främsta gemensamma mål är att alltid få en nöjd kund.

Jönköpings Ljus & Kraft AB är medlem i Installatörsföretagen och har kollektivavtal med Elektrikerförbundet.

 

Miljöpolicy

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2016

*  Vi arbetar utifrån en helhetsyn på kretsloppet

* Avfall skall minimeras genom källsortering och återvinning

*  Vi styr våra inköp så att det är möjligt att göra miljövänligare installationer

*  Vårt miljöarbete ska ständigt utvecklas

*  Vi följer gällande Miljölagstiftning

Våra medarbetare

Morgan Fasth

VD

Helen Fasth

Ekonomi

Jonas Nygren

Arbetsledare/service

Fredrik Storm

Elektriker

Jesper Johansson

Elektriker

Magnus Svensson

Elektriker

Erik Brusbäck

Elektriker

Johan Stenebrand

Elektriker

Richard Blomkvist

Elektriker

Robert Sölvebrant

Elektriker

Niklas Strandberg

Elektriker

Jonathan Fag

Elektriker

Martin Lund

Elektriker